Vakgroep Historisch Parket betrouwbare partner bij restauratie houten vloeren

De afgelopen twee jaar is er in samenwerking met het ERM een nieuwe Uitvoeringsrichtlijn ( URL 4013 “Historisch Parket” ) tot stand gekomen, welke tot doel heeft om houten vloeren, welke een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen op deskundige wijze kunnen worden geconserveerd of gerestaureerd. Hierbij wordt de restauratieladder als uitgangspunt genomen om te komen tot een juiste beoordeling voor de uit te voeren werkzaamheden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding van kostbare parketvloeren, zodat deze ook voor volgende generatie’s bewaard blijven.

De Vakgroep Historisch Parket is begin van dit jaar opgericht. Hierin zijn acht zelfstandige parketteurs verenigd. Zij streven een gemeenschappelijk doel na, namelijk zorgdragen voor deskundig uitgevoerde conservatie’s en restauratie’s aan historische parketvloeren. Dit samenwerkingsverband heeft als voordeel, dat kennis en kunde voor dit specialistische onderdeel van het parketambacht efficiënter gedeeld zal worden. Daarnaast zullen leden samenwerken op projecten, zodat een vlotte voortgang hierbij gewaarborgd is.

De leden van deze vakgroep kunnen allen borgen, dat ze tot de top op hun vakgebied behoren. Daarnaast zijn ze zorgvuldig gekozen vanwege hun passie voor het vak en kennis van cultuurhistorisch erfgoed. Alle informatie over onze individuele leden en hun achtergrond, vind u op onze website. ( www.vakgroephistorischparket.nl).

Onze deelname aan het ErfgoedEvent 2017 zal in het teken staan van de introductie van de URL 4013 “Historisch Parket”. Wij willen opdrachtgevers, beheerders van monumentaal vastgoed en andere belangstellenden kennis laten maken met deze URL. Wij vertellen ze over de mogelijkheden die het hun kan bieden en welke voordelen ze krijgen als ze kiezen voor leden uit onze Vakgroep. U bent van harte welkom op onze stand ( 218 ).