Op gepaste wijze zal de oude waslaag of laklaag worden gereinigd, eveneens zullen kleine herstelwerkzaamheden plaatsvinden welke een meerwaarde hebben voor het conserveren.

Eveneens zal er een nieuwe waslaag of laklaag worden aangebracht