Volgens de gemaakte analyse en plan van aanpak zak de restauratie worden uitgevoerd.